Lejebetingelser & Salgsbetingelser

Gældende for fest service

1. Lejebetingelser
1.1 Afgivelse af ordre
1.2 Ændring af ordre
1.3 Afbestilling af ordre
1.4 Betaling og priser
1.5 Opbevaring/brug
1.6 Erstatningspligt
1.7 Reklamationer
1.8 Afhenter selv udlejningsvarer
1.9 Rengøring
10.0 Fortrydelsesret
11.0 Fortrydelsesret

1.1 Afgivelse af ordre
Ordre kan enten finde sted via hjemmesiden, pr. mail eller telefonisk. Ordren er bindende ved afgivelse. Efter ordren er afgivet vil du modtage automatisk genereret ordrebekræftelse. Din ordre bekræftes endeligt indenfor 24 timer i hverdage. Ordre afgivet lørdag/søndag bekræftes endeligt mandag.
Husk altid at kontrollere datoen for arrangementet samt de bestilte varer på ordrebekræftelsen. Hvis der skulle være afvigelser bedes du kontakte os, så eventuelle fejl kan blive rettet hurtigst muligt.
Alle priser er opgivet incl. 25 % moms.

1.2 Ændring i ordre
Ændringer til den indgåede ordre skal ske senest 8 hverdage før datoen for dit arrangement. Det er ikke muligt at nedrette ordren mindre end 8 hverdage før dit arrangement.
Det er muligt at rette ordren op mindre end 8 hverdage før dit arrangement. Her vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 125,00 kr. incl. moms.
Ændringer kan enten foretages via telefon 60196626 eller ved at sende en mail til info@torpegaard.dk

1.3 Afbestilling af ordre
Ordren er bindende ved afgivelsen. . Ved afbestilling mindre end 8 hverdage før datoen for dit arrangement betales fuld leje.

1.4 Betaling

Alle priser er opgivet i DKK og er incl. 25% moms
Fakturaen vil du modtage senest 7 hverdage før dit arrangement.

MobilPay via Har du valgt at betale via betalingskort MobilPay kører dette automatisk.

Kontooverførsel: Denne skal være foretaget senest dagen før levering/udlevering af varer. Er overførslen sket senere fremvises dokumentation herfor ved levering/udlevering af varer.

Kontant betaling: Det er muligt at betale kontant enten ved levering/udlevering af varer. Der opkræves ingen gebyrer ved kontant betaling.

1.5 Opbevaring/brug
De lejede effekter må ikke udsættes for regn eller lignende i lejeperioden hvilket også gælder den tilhørende emballage.
Lejer har fuld ansvar/erstatningspligt overfor beskadigede eller manglende effekter fra udlevering til tilbagelevering.

Brug af de lejede effekter skal altid foregå indendørs eller overdækket.

1.6 Erstatningspligt
Lejer har fuld erstatningspligt overfor beskadigede eller manglende effekter fra udlevering til tilbagelevering. Beskadiget effekter og emballage erstattes efter gældende dagspris og afregnes netto kontant ved lejens ophør.
Er reparation en mulighed skal dette foretages af udlejer for lejers regning.

1.7 Reklamationer
Det opfordres at varerne kontrolleres for eventuelle fejl og mangler når disse er modtaget.
Skulle der være problemer med hensyn til udlejningsvarerne kan du kontakte os på telefon 60196626 mandag til fredag i tidsrummet 9,00-17,00. Det er endvidere muligt at sende en mail til info@torpegaard.dk
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da leje af varer er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os hvis du oplever problemer.

1.8 Betingelser ved afhentning
De lejede effekter SKAL transporteres i en lukket vogn eller en lukket trailer. Varer skal transporteres i de udleverede transportkasser. Varer udleveres ikke hvis dette ikke er overholdt.
Bemærk enkelte varer kun tilbydes med transport. Dette fremgår under den enkelte vare hvis dette er tilfældet.

1.9 Rengøring
Borde, stole mm. skal leveres tilbage i rengjort tilstand og vil blive kontrolleret ved tilbagelevering. Er borde/stole ikke rengjort ved tilbagelevering afregnes 285,00 kr. incl. moms pr. påbegyndt time.
Servicen skal leveres tilbage i rengjort tilstand.
For tilbagelevering af service gælder det at servicen ALTID skal være sorteret og pakket i de tilhørende kasser.
Stofduge og stofservietter er incl. vask og tilbageleveres i den medfølgende vaskepose.

1.10 Fortrydelsesret.
Ifølge forbrugeraftaleloven gælder nedenstående regler om fortrydelsesret i forbindelse med leje af festudstyr samt ved bestilling af opvask.
Efter din 14 dages fortrydelsesret er det stadig muligt at afbestille din ordre. Ved afbestilling mindre end 8 hverdage før datoen for dit arrangement betales fuld leje.
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Det vil sige 14 dages fortrydelsesret fra den dato hvor ordren er afgivet.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved enten telefonisk på telefon 60196626 eller via email info@torpegaard.dk I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

1.10.1 Varetyper er undtaget fortrydelsesretten
Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

1.10.2 Udløb af fortrydelsesretten
Når fortrydelsesfristen er udløber, kan du ikke længere fortryde aftalen. Ved annullering af udstyr gælder:
Annullering af en lejekontrakt, kan kun foretages skriftligt til udlejer. Lejer modtager en skriftlig bekræftelse på annulleringen. Ved annullering af en lejeaftale mindre end 8 hverdage før den aftalte dato for dit arrangement hæftes for hele lejebeløbet. Udlejers betalingskrav bortfalder, såfremt det lykkes at genudleje det afbestilte materiale til anden side.
Efter din 14 dages fortrydelsesret er det dog stadig muligt at afbestille din ordre. Ved afbestilling mindre end 8 hverdage før datoen for dit arrangement betales fuld leje.

Til:

Torpegaard Aps
Nyvej 50,
4262 Sandved
Email: info@torpegaard.dk

11.0 Persondatapolitik
Når du handler på www.torpegaard.dk har vi brug for følgende oplysninger fra dig: Navn, adresse, telefonnummer, email adresse samt hvilke produkter du ønsker at leje. Derud hvorvidt du er privatkunde, erhvervskunde eller offentlig kunde.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varer til dig.